Barbados

Barbados är en liten men naggande god grupp som på scen huvudsakligen sysslar med långform. I gruppen utforskar medlemmarna karaktärsbygge, relationer och hur en historia kan improviseras fram med olika tekniker. Ett mål framöver är att arbeta mer tematisk på dessa områden.

Gruppen bildades efter att ha träffats på en kurs i långform och har som mål att hålla två föreställningar per termin.

Följ oss på vår Facebooksida Barbados Impro.