Styrelsen

Malmö Impros styrelse 2020 är:
Amanda Wahlström Plantin (ordförande), Axel Duvebäck (kassör), Maria Jansson (ständig sekreterare), Tove Gilvad, Natan Williams, Tova Bennet & Max Eldén.