Malmö Impros styrelse verksamhetsåret 2022

Miki Törner (ordförande)
Martina Åkerman (vice ordförande)
Karl-Johan Johansson (kassör)
Sally Eriksson
Martin Birgersson
Anna Lyrenäs (suppl.)
Magnus Wegestål (suppl.).